Referater

Hvid Schweizisk Hyrdehund


Berger Blanc SussieReferater


Referat af møde D. 28-11-2015


Deltagere til mødet:

Britt, Ulla, Anne, Jacob, Gitte, Nina, Carine, Lone, Christel, Anders, Peder og Claus.


Kort tilbageblik siden sidst:

Der har været meget uro og konflikter, hvilket dog stille og roligt er blevet mindre og mindre, og nu skal vi se frem og ikke tilbage.


Præsentation af Anders Ball Ejstrup.

Ny suppleant til racerepræsentanten. Anders fortalte lidt omkring sig selv og sin passion for vores dejlige race.


Kort gennemgang af regnskab/kontoudtog.

Vi gennemgik hvad der er blevet brugt penge til i den sidste periode.


Valg af ny kasserer, samt hvad kan /vil vi bruge penge på.

Det blev besluttet at der i første omgang ikke vælges ny kasserer, men at der skal være godkendelse fra 2 personer før der kan bruges penge fra kontoen. I første omgang bliver de 2 personer. Racerepræsentanten og suppleanten. Der vil indtil der igen bliver indtægter på kontoen kun blive hævet penge til betaling af vores hjemmeside.


Brochuren: Hvid Schweizisk Hyrdehund.

Brit Tandskov  opdaterer og redigerer teksten, så den er up-to-date med DKK´s/FCI´s regler omkring racen.

Evt. Også lidt nye billeder ind i brochuren.


Stof til hundeposten:

Racerepræsentanten sender info ud i god tid vedrørende deadline.

Indslag. Gerne flere pr. Gang/udgave. Hverdagsoplevelser samt div., alt har interesse.


Regler for Gruppen. Følger vi KHKG.

Vi skal holde os inden for de regler DKK/FCI har fastlagt.

Som mennesker er vi forskellige, og har forskellige holdninger, så der skal være mere rummelighed, så længe man holder sig inden for reglerne. Vi skal bruge hinandens kompetencer. Vi er dygtige på forskellige områder, og i flok kan vi udrette meget mere.


Arbejdsgrupper:

Mediekontrol af vores race. Hvad bliver der skrevet om racen/standarden i f.eks. Gul/Gratis, Gi Pote og andre medier. Ansvarlige Anne og Jacob.

Skal vi arbejde frem mod at blive en selvstændig klub?

Hvor mange medlemmer kræver det?

Er vi klar til at påtage os det store arbejde som det vil være?


Arrangementer 2016/hvad kan gøre vores race mere kendt.

Undersøge nærmere omkring at lave en udstlling/skue kun for vores race. Indtil videre er det afvist af KHKG. Vi arbejder videre med projektet.

Muligheder kunne være Thirsbæk eller Vejen. Supplere med evt. Opvisning af arbejdshunde, Dograce konkurrence. Evt. Handler eller mentalbeskrivelser ved arrangementet.


Dommerønsker til 2016

Svend Løvenkjær, Ole Stavskjær.

Dommere fra Schweitz og Holland er der også interesse for.

Forslag skal sendes til KHKG senest 01-02-2016


Hvordan får vi vores gruppe til at fungere:

Der skal være plads til forskellige meninger, vi skal blot huske at holde os indenfor de regler der er fastlagt af DKK.

Evt. Oprette en Facebookside til medlemmer af HSH i KHKG hvor vi kan kommunikere med hinanden.

Sende mail rundt til medlemmerne, om det er ok deres mailadresse bliver offentliggjort, så det ikke kun er racerepræsentanten der kender medlemmernes mailadresser.

Hvad skyldes vores frafald af medlemmer. Både interne stridigheder og utilfredshed med KHKG.

Der skal laves en brochurer og sendes velkomst ud til nye medlemmer. Vi skal hjælpe nye medlemmer godt på vej med råd og vejledning. Evt. Kan der henvises til en person der måske bor i nærheden af det nye medlem.

Lave en pjese omhandlende forskellen mellem DKK/FCI registrerede HSH hunde og DDH registrerede Hvid Schæfer

Hvalpe skal sælges under HSH DKK/FCI, ikke Hvid Schæfer


Tak for et godt og produktivt møde.