Nyt fra KHKG

Hvid Schweizisk Hyrdehund

Berger Blanc Sussie

 

Nyt fra KHKG

 

12. april 2015

 

Kære alle

 

Vi har fået nogle reaktioner på beslutningen om at nedlægge alle andre hvalpelister end den på vores klubs hjemmeside.

Vi har lyttet og har besluttet at ændre vores tidligere beslutning.

 

Vi kan godt acceptere, at der er andre hvalpelister. Men det skal ske under fl.g. forudsætninger:

 

1. På racernes egne hjemmesider og under hvalpelisten skal der linkes til KHKGs hvalpeliste også.

2. Alle hvalpekuld der kommer på racernes egne sider, skal samtidig annonceres på KHKGs hvalpeliste

3. Alle kuld skal med så længe der er tale om et medlem af KHKG og kuldet kan få en stambog fra DKK.

4. Der må ikke annonceres for kuld fra ikke medlemmer

5. Der må ikke annonceres for kuld uden stambog eller fra andre klubber end DKK.

 

Det er racerepræsentanten, der har ansvaret for at ovennævnte overholdes. Såfremt disse regler bliver brudt, kan KHKGs bestyrelse vælge at beordre den enkelte races hvalpeliste nedlagt.

 

Mange hilsener, Michael Laub

 

 

30. januar 2015

 

Avl og opdræt var et af temaerne på sidste bestyrelsesmøde i KHKG, hvor vi bl.a. også konstaterede, at vores nye hjemmeside er oppe at køre og den fungerer.

 

Dermed har vi også et godt afsæt for at have en velfungerende hvalpeliste og her kommer I ind. Vi har besluttet, at hvalpelisten på khkg.dk er den eneste i klubben. Det indebærer, at alle racespecifikke hvalpelister skal nedlægges og at hvalpe-interesserede fremover skal henvises til den centrale hvalpeanvisning.

 

Her kan der annonceres for alle kuld og ligeledes kuld på vej. Det indebærer, at kan et medlem få stambog, hvad enten det er basis eller basis plus stambog, så kan man få annonceret sit kuld eller forventede kuld.

 

Det er op til opdrætteren at sikre, at et kuld går fra at være ”på vej” til rent faktisk at komme på med oplysninger om, hvor mange der er født.

 

Som udgangspunkt fjernes på-vej annoncen i ugen efter den forventede fødsel. Og med mindre hvalpeanviseren får besked, slettes en hvalpeannonce senest når kuldet er 9 uger. Men man kan altså få sit kuld forlænget.

 

Lige nu fungerer det sådan, at det altid er det nyeste kuld, der står øverst og måske går vi på tidspunkt over til raceoversigt. Men ikke lige nu.

 

 

Opdrættere og racespecifikke anbefalinger

Vi diskuterede også det faktum, at vi hat fået at vide, at der er flere racer i klubben, som har deres egne avlsanbefalinger ud over dem, som gælder i DKK regi. Der har måske ikke været klare regler og nogle racer har ført deres regler over i KHKG, hvis de tidligere har været selvstændige klubber.

 

Nu kommer der regler. Vi er i KHKG glade for, at racer har avlsråd, som kan komme med råd til avl, men da vi er en del af DKK og dermed underlagt den beslutning om lempelse af avlsrestriktioner, som blev taget på seneste DKK repræsentantskabsmøde, har bestyrelsen besluttet, at råd er godt, men restriktioner er i strid med reglerne. Man kan derfor ikke i enkelte racer beslutte regler, som går ud over de restriktioner og avlsanbefalinger, som gælder i aftalen mellem DKK og KHKG. Man kan heller ikke have interne regler for, hvem der kan komme på opdrætterlister på hjemmesider mv. Alle opdrættere, der er medlemmer, skal med.

 

Dette gælder for alle racer og uanset hvilke beslutninger, der internt er taget på medlemsmøder i de enkelte racer og også uanset om man i racerne følger en årelang tradition

 

Vi skal derfor bede racerepræsentanterne sikre, at ovenstående øjeblikkeligt indføres for alle racer i KHKG.

 

Er der spørgsmål til dette, kan man henvende sig til undertegnede på mail mslhonduro@gmail.com

 

 

På bestyrelsens vegne, Michael Laub