Avlsrestriktioner 2012

Hvid Schweizisk Hyrdehund

Berger Blanc Sussie


AvlsrestriktionerReferat af møde mellem DKK  og Klubben for Hyrde-, Kvæg og Gårdhunde uden specialklub’s (KHKG) den 3.12.2012

 

Deltagere fra specialklubben: Bodil Rüsz, Michael Laub, Ole Wilstrup

 

Deltagere fra DKK: Jørgen Hindse (formand), Jens Glavind (direktør), Ulla Hansen (leder af registreringsafdelingen) og Helle Friis Proschowsky (dyrlæge, ref.)

 

Klubbens ønsker har tidligere været behandlet administrativt og KHKG har modtaget et forslag til fremtidige avlskrav fra DKK. Klubben er ikke helt enig i DKK’s oplæg og derfor afholdes et forhandlingsmøde. 

 

Den igangværende evaluering af racernes avlsrestriktioner ligger i forlængelse af repræsentantskabets beslutning fra januar 2012. Ansvaret skal tilbage til opdrætterne, det samlede antal restriktioner skal nedbringes og en del af restriktionerne skal gerne overgå til at være anbefalinger.

 

I fremtiden vil DKK have mulighed for at operere med to niveauer i forhold til stambogsføring. Det ene niveau er Avlsrestriktioner, som er de minimumskrav forældredyrene skal opfylde, for at deres afkom kan blive stambogsført i DKK. Det andet niveau er Avlsanbefalinger, som kan skærpe kravene i forhold til avlsrestriktionerne. Hvis begge forældredyr også opfylder avlsanbefalingerne, får deres afkom en stambog med påtegningen: ”Denne hund er avlet efter (f.eks.) Klubben for Hyrde-, Kvæg og Gårdhunde uden specialklub’s og DKK’s avlsanbefalinger”. 

 

KHKG repræsenterer 52 racer hvoraf der ønskes ændringer for 15. Seks af disse 15 racer har ikke tidligere haft avlsrestriktioner. Der er ikke noget til hinder for at indføre nye krav hvis det skønnes nødvendigt, men overskriften for hele denne proces har været at forenkle og reducere i omfanget af avlsrestriktioner.

 

Klubbens ønsker som udgangspunkt ikke to slags stambøger. De vil dog gerne have genindført udstillingskravet og det kan ikke lade sig gøre, da repræsentantskabet afskaffede det den 7. januar. Hvis klubben ønsker at indføre minimum very good som en avlsanbefaling, kræver det at man tilslutter sig ordningen med to typer stambøger. KHKG besluttede at ønsket om at få så mange hunde som muligt bedømt i forhold til eksteriør og temperament vejede tungest og avlsanbefalingen om minimum very good indføres derfor som avlsanbefaling på alle klubbens racer. 

 

For alle racer gælder det desuden, at det på behørig vis skal dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler

 

Nedenfor findes en liste over Klubben for Hyrde-, Kvæg- og Gårdhunde uden Specialklub’s racer. De racer der er markeret med fed havde indsendt ønsker til fremtidige avlsrestriktioner som blev diskuteret på mødet. Derefter følger en beskrivelse af de restriktioner/anbefalinger (ud over very good), som repræsentanterne for specialklubben og DKK aftalte på mødet. Alle ændringer træder i kraft 1. jan. 2013 

 

Hvid Schweizisk Hyrdehund

Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

 

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

 

Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler

 

Avlsanbefalinger:

 

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK

 

2. Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good


 

Efterord  til Referatet :

Vi har i gruppe fået ønsket om HD A og HD B i anvendelse i avlen og en bedømmelse på udstilling med som Avlrestriktion. DKK ville helt have slettet dette, men det blev forhandlet igennem således.

At få max avl AD 1 på som avlsrestriktion var desværre ikke muligt.

 

/ Racerep. Henriette Thomsen 

Revurdering af avlsrestriktioner

 

Revurdering af avlsrestriktioner for Hvid Schweizisk Hyrdehund. 1.7.2012

 

Vi I hvid Sch. Hyrdehunde gruppe anmoder om opretholdelse af vores avls restriktioner på Hvid Sch. Hyrdehunde.

 

De gældende avls-restriktionerpå HD A & B og udstillingskravet mener vi er et minimumskrav for opretholdelsen af så ny en race som de hvide sch. Hyrdehunde er.

 

Udstillingskravet mener vi er af yderst vigtighed, da der her også bliver set på om hunden kan håndteres af dommer – desuden bliver der bedømt bevægelser og bygning (eller mangel på samme), så både på den sundhedsmæssige side men også på den mentale side er det essentielt at vores nye race (godkendt 2012) bliver fastholdt i hvad der er ønsket for den racetypiske Hvide Schweiziske hyrdehund.

 

Det kan godt være at genpuljen vil blive større hvis Hr og Fru Jensen også laver et kuld eller to – men hvad gavner det racen hvis de ikke er racetypiske, sky og ej heller sunde ? Vi har i en del år arbejdet væk fra sky hunde, og men den nye standart hvor der er beskrevet at dette ikke er ønskeligt, kan vi være bange for at der vil være mange der ikke vil være kritiske nok i forhold til deres egen hund.

Kravene om udstilling og enkelte sundshedskrav mener vi er rimelige.

 

Jeg kan til oplysning fortælle at i racens hjemland SKAL der undersøges for

 

HD  A or B (min. 15 months)

ED  0 or 1

Lumbosacral transitional vetrebra ("LÜW/Schaltwirbel")  0 or 1

Bear test/ audiometrie i.o. (min. alder of 12 months)

MDR1 Test

Karaktertest  min. 16 months.

DNA test.

 

Og fra 2013 skal der endvidere undersøges for

DM-Test :

cardiac ultrasound

 

Så på gruppens vejene ønsker vi at fast holde vores avlsrestriktioner  – bade for hundenes skyld, men sandelig også for de fremtidige nye ejere af Hvide Sch Hyrdehunde

 


Med Venlig hilsen

Racerepræsentant for Hvid Schweizisk Hyrdehunde

Henriette Thomsen

 


Vedhæftet kopi af mail fra Schweiz :

Dear Mrs. Thompson

 

In Switzerland the BBS/WSSD have to fullfill the following conditions before they get the breeding licence:

 

Allowed are only pure-bred BBS/WSSD whose pedigree does not violate the FCI circular 77/2007 (no GSD ancestors!)

 

HD  A or B (min. of 15 months)

ED  0 or 1

Lumbosacral transitional vetrebra ("LÜW/Schaltwirbel")  0 or 1

Bear test/ audiometrie i.o. (min. age of 12 months)

MDR1 Test

Confirmation with check of the exterior and the behavior (charactertest) at the age of min. 16 months.

DNA deposited.

 

strongly recommended:

DM-Test (from 2013 the DM-Test (deg. Myelopathie) test will also be

required) and cardiac ultrasound examination for hereditary heart diseases (echocardiography).

 

In our opinion, these conditions are absolutely essential to keep the BBS/WSSD-breed in good health!

 

I thank you for the interest and wish you and your club all the best.

 

Gabi Frei-Dora

 

__________________________________________________

Präsidentin GWS Schweiz

Berghaldenstr. 39

CH-8330 Pfäffikon ZH

Fon +41(0)44 950 03 84

Fax +41(0)44 950 39 29

mailto:gabi.frei-dora@berger-blanc-suisse.ch